งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2   ในวันที่ 24  มิถุนายน 2560  [ดูภาพกิจกรรม]
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4   ในวันที่ 25  มิถุนายน 2560  [ดูภาพกิจกรรม]
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6   ในวันที่ 2  กรกฎาคม 2560  [ดูภาพกิจกรรม]

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required