กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้ร่วมเดินรณรงค์และทำกิจกรรมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

[ดูภาพกิจกรรม]