ฝ่ายกิจการนักเรียนไปวางพวงหรีด เคารพศพ คุณแม่ของครูเพิ่มพูน สิงห์จันทร์

ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดยท่านรองฯ วัลลภ เฉลิมแสน พร้อมคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียร ได้นำพวงหรีดไปวางเพื่อเคารพศพ คุณแม่ของครูเพิ่มพูน สิงห์จันทร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่าน

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required