ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดใช้ประตูโรงเรียนด้านทิศตะวันตก

ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองฯวัลลภ เฉลิมแสน ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ยามฯ และหัวหน้างานจิตอาสาจราจร เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดใช้ประตูโรงเรียนด้านทิศตะวันตก

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required