กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และ นักเรียนชั้น ม.4 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

    

[ดูภาพกิจกรรม ม.1] [ดูภาพกิจกรรม ม.4]

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required